Book 1:1 samtale
Se adresse

Samværspolitik

KIF Middelfart Gymnastik(KIF)´s  samværs- & Pædofilipolitik

KIF´s generelle retningslinier og holdninger omkring seksuelle overgreb

KIF´s generelle holdning til pædofili
 
  • Der ansættes ikke pædofildømte efter udstået straf til at varetage børne- og/eller ungdomsarbejde i foreningen.
  • Personer, der er sigtede eller tiltalte for pædofili, eller andre overtrædelser af straffelovens §§ 216 - 235, suspenderes øjeblikkeligt fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger.
  • Der foretages en fuldstændig eksklusion af pædofildømte fra samtlige aktiviteter under KIF.
 
KIF har følgende generelle holdninger til trænernes- og ledernes færden
  • Trænere og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.
  • Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af bryst og skridt er totalt uacceptable.
  • Trænere og ledere må ikke krænke børn/unges blufærdighed eller udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.
  • Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.
  • Trænere og ledere skal sikre og selv praktisere en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.
  • Trænere og ledere skal altid være bevidste om deres rolle som voksne rollemodeller for børn og unge.
 
Alle uanset om det er trænere eller udvalgsmedlemmer, som har med unge under 15 år at gøre, skal underskrive en erklæring eller ansættelsesaftale, hvoraf det fremgår at KIF har tilladelse til at indhente oplysninger om personerne i "Det Centrale Kriminalregister".
KIF´s retningslinier for omgang med børn og unge generelt, skal være tilgængelig for alle, og offentliggøres på
www.kifgym.dk .
KIF Middelfart Gymnastik
Kirkegyden 7
5500 Middelfart
CVR: 83977116
Log ind
  
KIF Middelfart Gymnastik | Kirkegyden 7 | 5500 Middelfart